top of page

חוזה חדש

הסיפור שלנו

שלום ותודה שהגעתם לחוזה חדש! אז מה זה בכלל חוזה חדש? חוזה חדש היא תנועה ארצית, הפועלת בתיאום עם מטה המאבק ויתר ארגוני המחאה, במטרה לתרגם את המחאה להשפעה בשלטון המקומי (בדומה למהלך המוצלח שנעשה בבחירות ללשכת עורכי הדין). חוזה חדש רעננה היא רשימה של הציבור הליברלי ומשתתפי מחאת רעננה. אנו, פעילות ופעילים מרכזיים, ביחד עם מובילי מחאת רעננה, לקחנו על עצמנו לגבש רשימה איכותית של מועמדות ומועמדים, שתתמודד בבחירות הקרובות למועצת העיר תחת השם חוזה חדש. ​

למה?

בעקבות פעילות המחאה האזרחית העוצמתית בחודשים האחרונים, יחד עם עשרות אלפי תושבי רעננה, וכחלק מהמאבק הגדול ביותר בישראל, הבנו שמחאה אזרחית עוצמתית ככל שתהיה פשוט לא תספיק. חייבים לפעול מתוך המועצה המקומית כדי לשמור על העיר והקהילה בהן אנחנו חיים ומגדלים את ילדינו. הבנו שצריך לקפוץ למים ולהיות חלק מהעשיה המקומית.

bottom of page