top of page

החזון שלנו

בניית כוח ליברלי משמעותי וחזק במועצת העיר שיקדם ערכים ליברליים ודמוקרטיים בכל תחומי החיים, תוך תמיכה, גיבוי ואיזון לנבחר.ת לראשות העיר.

 

אנחנו נהיה שומרי הסף מפני לחצים פוליטיים מצד ציבור תושבים או השילטון הארצי, שפועל במטרה לרמוס את ערכי השוויון, ליברליות ואת הסטטוס קוו הקיים עשרות שנים בעיר.
נהיה הקול - והמבצעים - של מרבית תושבי העיר, שרוצים לחיות כאן בשוויון, בתחושת קהילתיות, ועם שירותים טובים יותר בכל תחומי החיים העירוניים, ובראשם חינוך, קהילה, תחבורה, תמיכה בעסקים מקומיים ואפשרויות תעסוקה. 

 

למה?
הבנו שצריך לקפוץ למים ולהיות חלק מהעשייה המקומית, בעקבות פעילות המחאה האזרחית העוצמתית בחודשים האחרונים, יחד עם עשרות אלפי תושבי רעננה, וכחלק מהמאבק הגדול ביותר בישראל. הבנו שמחאה אזרחית עוצמתית ככל שתהיה, לא תספיק, וחייבים לפעול מתוך המועצה המקומית כדי לשמור על העיר והקהילה בהן אנחנו חיים ומגדלים את ילדינו.

 

מה נעשה?

  • נהיה כוח מקדם, מאזן וליברלי לכל ראש עיר שייבחר. 

  • נהיה שומרי הסף עבור תושבות ותושבי רעננה מפני לחצים פוליטיים בעיר ומהשלטון המרכזי.

  • נשפיע על סדר היום הציבורי ללא כל קשר לזהותו של ראש העיר שיבחר.

  • נביא לידי ביטוי את החיבור של עשרות אלפי תושבי העיר, הדוגלים בשוויון, דמוקרטיה וליברליות, אל מועצת העיר כדי להפוך את המחאה לכוח פוליטי מקדם ומאחד שלא ניתן יהיה להתעלם ממנו. 

  • נדאג להחלת מדיניות קשרי שלטון וקהילה לקבלת החלטות לפי העקרונות הבאים: שקיפות, שיתוף הציבור, תיאום בין קהילות.

 

מוזמנים להפיץ ולשתף ולבקש מחברים ובני משפחה נוספים ללחוץ על הקישור ולהצטרף אלינו בכתיבת החוזה החדש בין התושבים והשלטון המקומי והארצי.

חותמים מגילת העצמאות.jpg
bottom of page