top of page

חינוך - הרוב הדמוקרטי

 

החינוך ברעננה משקף את פני החברה הפלורליסטית בעיר. הוא כולל מוסדות חינוך רבים ומגוונים לגילאים השונים – פורמאליים, לא פורמאליים, חילוניים, דתיים ממלכתיים, דתיים עצמאיים ועוד. המסגרות החינוכיות השונות מאפשרות חינוך מתאים לכל סוגי האוכלוסייה בעיר.

אנו תושבי העיר, שמים אל מול עינינו את החזון החינוכי הליברלי, פלורליסטי, מקדם השוויון והדמוקרטיה. חזון זה צריך לבוא לידי ביטוי כחוט השני בכל הפעילות החינוכיות בעיר - חינוך לגיל הרך, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, התיכונים והישיבות, בתנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמאלי. כחלק מחזון זה ייבחרו פעילויות בתוך בית הספר, תכנים המועברים על ידי ארגונים במסגרת גפן ותל"ן, סיורים וטיולים, לימוד פורמאלי ובלתי פורמאלי בכל מקצועות הלימוד הלימודיים, לטובת קידום חשיבה ביקורתית והומניזם.

להלן עקרונות החינוך שגיבשנו ברוב הדמוקרטי.

1. חינוך על בסיס ערכים אוניברסליים, ליברליים והומניים. 

בכוונתנו להמשיך ולקדם תכניות אשר משקפות תרבות יהודית פלורליסטית ומקדמות אזרחות פעילה בכל מערכת החינוך העירונית החל מגיל הגן וכלה בחינוך העל יסודי. תכניות אלה תהיינה מבוססות על ערכים הומניסטיים שמעוגנים בתרבות היהודית וכן בתרבות האוניברסלית, ומעניקות ביטוי ליברלי ודמוקרטי למגוון זהויות. 

כחלק מלימודי האזרחות וההיסטוריה נרצה לשים דגש על חיזוק וביסוס הוראת האזרחות והקניית ערכים של דמוקרטיה ליברלית, וכן לימוד ההיסטוריה וההתפתחות של דמוקרטיות ליברליות. פיתוח התכניות וקידומן ייעשה תוך שיתוף פעולה עם אגף החינוך, ועדת החינוך העירונית ומנהלי המוסדות החינוכיים בעיר.

כחברים ברשימת הרוב הדמוקרטי נתמוך בהנהלות של מוסדות חינוכיים פורמאליים ובלתי פורמאליים בקידום יוזמות חינוכיות ליברליות, המבוססות על ערכי שוויון, התנדבות ותרומה לקהילה.

בנוסף, נפקח ונפעל למניעת העברת תכנים אנטי-ליברליים ואנטי-דמוקטיים, לרבות תכנים דתיים לא ליברליים למערכת החינוך היסודי והעל יסודי. כמו כן, נמנע פעילויות ושימוש בספרי לימוד או בחומרי לימוד הכוללים תכנים מסוג זה.

מתוך הכרה במגוון הזהויות והצרכים השונים, נשאף להרחבת אפשרויות הבחירה במסגרות חינוך מגוונות המתאימות לתלמידים ולהורים, עידוד ותמיכה בגישות של חינוך אלטרנטיבי, כך שיינתן מענה ושוויון הזדמנויות לכל הקהילות בעיר.

2. יצירת קהילה עירונית במרחב חינוכי משותף לפיתוח חדשנות חינוכית  

אנו רואים בקהילה ובקהילתיות ערך.

מגוון ההשקפות החינוכיות והזהויות בעיר הוא הזדמנות ליצירה וחשיבה פורצת דרך. בהתאם לכך, נשאף לטפח קהילות חינוך – מנהלים, הורים, תלמידים - שישתפו פעולה באופן חוצה מוסדות. כחברים במועצת העיר מטעם חוזה חדש נשאף להקמת פלטפורמות שיתופיות לצוותי חינוך בעיר ליצירת גופי ידע פדגוגים, פיתוח מקצועי-פדגוגי, ושיתוף באזורי מומחיות.

בנוסף לפיתוח עצמאי של כל מוסד חינוכי, אנו מציעים לקדם שיתופי פעולה בין מוסדות חינוך ברמה העירונית לשם יצירת קהילה חינוכית משתפת ויעילה. . 

כמו כן, פעילות משתפת  של החינוך הפורמלי עם החינוך הבלתי פורמלי תתרום הן להעצמת החינוך הבלתי–פורמאלי הערכי כתורם מבחינה חברתית ותרבותית, והן להעמקה של ערכי החינוך הפורמאלי.

שיתוף קהילתי לצרכים חינוכיים יעשה שימוש מושכל במשאבי העיר - מוסדות, גינות ציבוריות, מבנים ומשאבי אנוש.

 

3. אוטונומיה למנהלות ולמנהלים בעיר

אנו דוגלים באוטונומיה לצוותי החינוך ובראשם המנהלות והמנהלים.

אנו רואים חשיבות רבה בקידום מעמדם של צוותי חינוך ברעננה, לרבות מנהלות, מנהלים, מורות, מורים, גננות, גננים וכן סייעות וסייעים. אחד האמצעים לקידום זה הוא על ידי הרחבת אפשרויות האוטונומיה של המנהלות והמנהלים לפיתוח תכניות ייחודיות בית ספריות. כך תורמים המנהלים יחד עם הצוות החינוכי להעלאת השאיפות למצוינות ולחינוך לערכים בהתאם לתפיסה הבית ספרית.

אנו נעודד את המנהלים והצוותים החינוכיים ליזום תכניות ייחודיות ונגבה אותם מבחינה תקציבית שתוקצה לכך.

 

4. חינוך לבריאות פיזית ונפשית 

אנו רואים חשיבות עליונה בחינוך לשמירה וקידום בריאות פיזית ונפשית. לשם כך, יש צורך בהגדלת המשאבים לגורמי הסיוע בעיר: שירות פסיכולוגי חינוכי, מתי"א וקידום נוער. כמו כן, יש מקום להוספה ולהקצאת תקציבים למערכת החינוכית העירונית בנושאי בריאות שונים: עידוד פעילות גופנית, הדרכות עירוניות בנושאי תזונה נכונה, שימוש נכון במסכים, מניעת עישון ואלכוהול.

נשאף לתמיכה עירונית בתכניות שילוב והכלה, וכן לתמיכה בתכניות פסיכו-פדגוגיות (למידה רגשית-חברתית).

5. חינוך לגיל הרך

החינוך בגיל הרך מגיל לידה עד גיל  6 מהווה בסיס חיוני להתפתחותם הרגשית, הלימודית, החברתית והקוגניטיבית של ילדי רעננה.  אנו רואים חשיבות בקיום קשר רציף בין מנהלות הגנים לבין אנשי מחלקת החינוך בעירייה, תמיכה עירונית במשאבים בגנים הפרטיים, במעונות היום והגנים העירוניים. אלה כוללים את הפעולות הבאות:

●        חיזוק מערך ילדים מגיל לידה - עד שלוש  בעירייה: ביסוס הקשר הקיים ושמירה על יחסי עבודה איכותיים עם כל  הגנים הפרטיים בעיר, ותמיכה רחבה בהם בתהליכי הכניסה לחוק החדש  פיקוח על הגנים 

●        יצירת סטנדרט עירוני לגנים הפרטיים, שיהיה מוביל ברמה הארצית, מעבר לבסיס שמגדיר חוק הפיקוח – בניית תכניות הכשרה מתקדמות לגננות ולמטפלות ויצירת מוטיבציה לבעלות גנים

●        בניית תכנית רב שנתית להקצאת שטחים ומבנים לטובת גילאי לידה - שלוש, ופיתוח סטנדרט בעל תו תקן איכותי לגנים אלה.

●        תמיכה במערך הסייעות החינוכיות – בניית מסלולי הכשרה, שיפור שכר ושיפור מעמדן המקצועי האיכותי.

bottom of page