top of page

חמ"ל הסעות דיגיטאלי

הזמנת טרמפים עבור חיילים ומילואימניקים, שילוח מזון וציוד לבסיסים.
לחצו על הכפתור המתאים למילוי טופס התנדבות להסעה או בקשת הסעה

bottom of page