top of page

חרבות ברזל - תמיכה בתושבי רעננה

בימים הקשים שעוברים על כולנו מתגלה רוח ההתנדבות והערבות ההדדית של עם ישראל. כולנו תומכים באחרים וגם זקוקים לתמיכה בעת הזו. 

לפניכם מספר יוזמות אזרחיות שניתן להצטרף אליהן, או להיעזר בהן בהובלת הרוב הדמוקרטי וארגונים נוספים:

מפה של מקלטים ציבוריים. מבוסס על מידע מאתר עיריית רעננה

אפליקציה למציאת בתים מארחים בקלות עבור מפונים בעת הזו

רעננים למען רעננים
תושבי רעננה נרתמים למען עסקים ברעננה.

הזמנת טרמפים עבור חיילים ומילואימניקים, שילוח מזון וציוד לבסיסים.

טופס התנדבות של החמ"ל האזרחי - אחים לנשק וארגוני המחאה

משפחות שכולות ברעננה ומועדי שבעה

חירום רעננה - טלפונים חשובים במקום אחד

בקשות לתרופות משפחות מפונות וחיילים  שהגיעו הביתה לביקור קצר, בני משפחה של מבוגרים שלא יכולים לצאת מהבית - צריכים חידוש מרשם או תרופה?
מוזמנים לרשום הודעה לרוקחים שלנו שיחזרו אליכם עם או בלי רופא מתנדב (בהתאם לצורך)

bottom of page