top of page

מצע הרוב הדמוקרטי ברעננה

אנחנו מתכוונים לממש את העקרונות הליברלים והדמוקרטים, במסגרת המציאות היום יומית בקהילה ובעיר בה אנו חיים.

 

בחרנו להתמקד ברשימה של ארבעה נושאי ליבה עיקריים שאנחנו רואים כמרכזיים ביותר בהתנהלותה של העיר:

1. חינוך

2. קהילה

3. תחבורה וקיימות

4. מסחר ועסקים

עבור כל אחד מנושאים אלו הקמנו ציוותי חשיבה ועבודה של מתנדבים ופעילים, שכוללים א.נשים עם ניסיון תעסוקתי ואקדמי רלוונטי, כולם תושבות ותושבי העיר.


מוזמנות ומוזמנים לקרוא את עיקרי המצע שלנו עבור כל אחד מנושאי הליבה על-ידי לחיצה על הקישורים למטה.

bottom of page