top of page

קהילה - הרוב הדמוקרטי

ברעננה מגוון רחב של קהילות, שיש ביניהן מן המשותף, אך לכל אחת מהן אורח חיים ייחודי משלה. אנו מאמינים שכל קהילה צריכה לחיות על פי צביונה ואורח חייה. אנו מאמינים שיש למסד דיאלוג בין הקהילות השונות כדי לחבר וליצור שותפות אינטרסים מתוך מקום של כבוד והבנה הדדית.  בד בבד אנו שואפים לחזק את הצביון הליברלי של רעננה, בה כל התושבים והתושבות יכולים לקיים אורח חיים על פי אמונתם והשקפתם לרבות בתחומי חינוך, תרבות, פנאי ובילוי. 

חלוקה שוויונית והגיונית של שירותים עירוניים בין הקהילות והציבורים

בכדי לאפשר בעיר אורח חיים ליברלי יש צורך בחלוקה שוויונית והגיונית של המשאבים הציבוריים בין מגוון הציבורים והקהילות ובמתן שירותים ותקציבים במהלך השבוע ובסופי השבוע. שירותים אלה יינתנו בהתאם לצרכים ולמרקם החברתי של כל ציבור ושכונה. 

הטמעת ערכים ליברליים במערכת החינוך בעיר

מן ההיבט של מערכת החינוך הממלכתית נבקש להטמיע חינוך לערכים ליברליים כמו שוויון, פלורליזם, זכויות אדם, מודעות לתחום המגדר ודמוקרטיה, קבלת השונה והאחר. נעמוד על המשמר כדי לחסום כניסה של תכנים הסותרים את אותם ערכים ליברליים. כמו כן, כחלק מגישתנו הליברלית, נעודד חשיפה לגישות ביהדות המשקפות ראייה פלורליסטית ועיון בהן.

אנו גאים ביהדות שלנו וסבורים שאותם ערכים בסיסיים הקיימים בה תואמים את קיומנו כציבור ליברלי, פלורליסטי ודמוקרטי ששם את טובת האדם במרכז. עם זאת, לאורך השנים היינו עדים לניסיונות במערכת החינוך הממלכתית ל"חינוך מחדש" ביוזמת פורום "קהלת" ואף ניסיונות השפעה על תלמידינו מצד גורמים מהזרם החרד"לי בבתי הספר וגני הילדים שלנו. מדובר במגמה כלל ארצית מדאיגה שאינה ייחודית רק לרעננה. לשלטון הארצי ולרשויות השונות במדינה יש מספר דרכים לקבל בהסכמה שבשתיקה את שיתוף הפעולה של השלטון המקומי עם גורמים המעוניינים להחדיר למערכות החינוך "ערכים" שאינם עולים בקנה אחד עם תפיסת עולם ליברלית ופלורליסטית.
לכן נפקח על כל גורם שמגיע אל ילדינו במוסדות החינוכים ונבקש לפקח על התכנים המועברים להם בחינוך הפורמלי ובחינוך הבלתי פורמלי. בעת הצורך לא נהסס לבקש למנוע פעילויות של בעלי תפקידים ספציפיים או להפסיק שימוש בספרי לימוד או חומרי לימוד אחרים הכוללים תכנים מסוג זה.

למענה מלא, קראו את המצע לחינוך של הרוב הדמוקרטי.

 

חלוקת משאבים שוויונית

בנוגע לחלוקת המשאבים הציבוריים בעיר אנו מאמינים שהמבנים, השטחים והכספים הציבוריים צריכים להתחלק באופן שוויוני וצודק בין כלל הקהילות ברעננה על פי צרכיהם. לא נסכים להקצאת שטחים או משאבים ציבוריים מסיבות הנובעות משיקולים פוליטיים. כך החלטה שכזו צריכה להיות עניינית, חוקית ולעמוד במבחן הסבירות. כך נוכל למנוע פגיעה באורח חייהן של הקהילות והשכונות השונות. כל איש ואישה יחיו על פי תורתם ואמונתם בעירנו. אין מקום לכפיה והטפה מצד זה או אחר. אנו מאמינים בדיאלוג חופשי, פתוח ומכבד בין כל הקהילות ברעננה. על כן נפעל לטובת מימון פעילויות שיתופיות במטרה לאגד ציבורים שונים בכדי שילמדו להכיר ולכבד האחר את השני.

 

תחבורה ציבורית זמינה במקום ובזמן לכולם

סוגיה כואבת שעדיין לא נפתרה ומהווה תעודת עניות לעירנו היא העובדה שאין מענה עירוני לצרכי הבילוי והפנאי של בני הנוער והצעירים במהלך סוף השבוע. נפעל לאפשר לילדים שלנו לחוש שרעננה היא גם הבית שלהם ושלא יצטרכו להמשיך לנדוד לערים אחרות כדי להיפגש לצורך פעילות חברתית ובילוי משותף.  

כחלק מהמעטפת הכלל ארצית של חוזה חדש נפעל בשיתוף פעולה עם הרשימות המקבילות לנו בערים השכנות על מנת לחזק את ברית הערים הליברלית ובכלל זה לאפשר תחבורה ציבורית בסופי שבוע בהיקף הנדרש לציבור שמעוניין בכך.

למענה מלא, קראו את מצע התחבורה והקיימות של הרוב הדמוקרטי.

 

ביסוס תחום הקיימות בעיר

כקהילה המודעת לחשיבות נושא הקיימות ומשבר האקלים, נפעל להגדלת כמות השטחים הירוקים בעיר בדגש על עצים וצמחייה המספקים צל ומפחיתים את זיהום אוויר. באותה רוח של קיימות, נפעל לקידום תחבורה ירוקה ושיתופית בעיר כמו שירותי קורקינט שיתופי,  רכבים חשמליים שיתופיים, ושאטלים חשמליים בתוך העיר.

הקהילה הלהט״בית ברעננה

*תמיכה שוטפת ועקבית לאורך כל השנה - באירועים, מודעות, קידום זכויות ותקציבים.

 

*תמיכת העירייה בארועי חודש הגאווה, כולל מצעד גאווה במרכז העיר, ובתוכה תליית דגל גאווה על בניין העירייה כתמיכה בערכים ליברליים ושוויוניים.

 

*השתלמויות לצוותים חינוכיים ולתלמידים בבתי הספר בעיר מגיל יסודי עד תיכון בנושא שיוויון, קבלת השונה, מגדר, וזכויות אדם. הענקת ידע וכלים לתמיכה ויצירת חוסן.

 

*עידוד הפעילות ותמיכה כספית בפעילות עמותות הקהילה הלהטב"קית בעיר: ארגון תהל"ה - קבוצת תמיכה  להורים שילדיהם יצאו מהארון, קבוצת הנוער של איג"י - ארגון נוער גאה ואחרות. 

 

*רישום עירוני של זוגות גאים ומתן זכויות מוניציפליות של ידועים בציבור.

bottom of page