top of page

מצע תחבורה וקיימות – הרוב הדמוקרטי

כיום רעננה מונה כ-100,000 תושבים והיא צפויה לגדול עד 150,000 תושבים ואף יותר. האוכלוסייה גדלה ומצטופפת בעוד משאב הקרקע נותר קבוע. 

תכנית המתאר האחרונה אושרה לרעננה ב-2016, וכבר אז נחשבה תכנית מיושנת, והסתמכה על רעיון ״רעננה כמושבה״, ודגלה בתחבורה המבוססת על רכב פרטי. 

הגיעה העת לרענן את הנחות היסוד ולתכנן מתווה חדש לעיר המתבסס על תחבורה ציבורית להסעת המונים ברמה נאותה ומתקדמת. בד בבד עם הקמת התשתיות יש לוודא שהן מאפשרות מתן שירות איכותי, נגיש וזמין לציבור המשתמשים.

שבילי אופניים

רעננה היא עיר אידיאלית לשימוש באופניים. היא שטוחה, והמרחקים בה מנקודה לנקודה קטנים. למרות זאת רוב ההתניידות בעיר היום היא באמצעות רכבים פרטיים.
מעבר לרכב דו-גלגלי ישפר את איכות החיים בעיר ויתרום להפחתת הזיהום, הרעש והפקקים, מעבר ליתרונות נוספים לבריאות התושבים.

נפעל לעידוד השימוש באופניים ברחבי העיר. בין השאר:
1. נכין תכנית אב לשבילי אופניים שתכלול רשת שבילים בכל המרחב העירוני ותקבע סדרי עדיפות לביצוע. נגזור תכנית חומש למימוש תכנית זאת ונעגן אותה במסגרת התקציב העירוני. תינתן עדיפות ברורה לתשתית ושבילים לשימוש יומיומי ורק לאחר מכן לרכיבת פנאי. בראש ובראשונה – שביל אופניים לאורך רחוב אחוזה לכל אורכו בין שתי תחנות הרכבת הממוקמות בשני קצותיו.

2. ייקבע סטנדרט מקצועי איכותי בלתי מתפשר לשבילי אופניים שייתן מענה לרוחבו, לחומרים שמהם ייסלל ולקשרי הגומלין שלו עם המרחב הציבורי בו הוא עובר.

3. נפעל לשיפור התשתית הנלווית לשימוש באופניים, בין השאר: מעמדים לנעילת אופניים בכל אתר ציבורי, תקינה המעודדת שימוש באופניים במקומות עבודה (חדר אחסנה, מקלחות), מינוי נאמני בטיחות לרכיבת אופניים אל ומבתי הספר.

4. נכניס לשימוש בעיר פתרונות של אופניים וקורקינטים שיתופיים.

אוטובוסים

נפעל בתיאום עם משרד התחבורה לשינוי מפת הקווים, לתגבור צי האוטובוסים, לשיפור השירות ולהגדלת התדירות. לשם כך נטפל בנושאים הבאים:

1. נת"צ

כדי לתת עדיפות לנסיעה באוטובוס על פני הנסיעה ברכב הפרטי יש לפנות מקום לאוטובוסים בתוואי הדרך. אוטובוס שעומד בפקק או ברמזור או צריך לחלוק את זכות הדרך באופן שוויוני עם הרכב הפרטי – בהכרח אינו מועדף.

נחזיר לשולחן העבודה את פרויקט הנת"צ כגורם יוזם, מוביל ומשפיע על תכולתו ומהותו. לא נקבל תכנית מוכתבת מגורם חיצוני ומלמעלה, אלא נקיים דיאלוג ושיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים כדי להכתיב את צרכי העיר ולהתוות את תצורת הפרויקט בהתאם לרוח המקום והזמן.

שיתוף הפעולה עם משרד התחבורה יוכל להחזיר את הפרויקט לידי מימוש ויביא איתו תקציב עצום במימון ממשלתי, שישנה גם את פני רחוב אחוזה לחלוטין. יצויין כי הפרויקט כלל גם הסדרה מלאה של המדרכות, תאורת הרחוב, תשתיות הניקוז, עצי צל וגינון, ריהוט רחוב ועוד. 

2. מסופים

כדי שניתן יהיה להגדיל את צי האוטובוסים ברעננה לטובת שיפור השירות יש צורך בהקמת מסופים. המסופים משמשים לחניית האוטובוסים, לניקוי ולטעינה חשמלית ולרווחת הנהגים הזקוקים למקום ראוי ומכובד לנוח ולהתרענן בו לקראת הנסיעות הבאות.

נפעל למצוא יחידות קרקע מתאימות למיקום מסופים ואף לקדם את ההקמה של המסוף המתוכנן באזור התעשייה. 

3. רכבת ישראל

ברעננה קיימות שתי תחנות רכבת ותושבים רבים מנועים מלהגיע אליהן מאחר שקיימת בהן מצוקת חניה. נפעל לשפר את נגישות התושבים אל התחנות באמצעות קווי תחבורה יעודיים, תגבור קווי האוטובוסים המגיעים אליהן וסינכרון בין לוח הזמנים של הרכבות ללוח הזמנים של האוטובוסים.

כמו כן נפעל להסדרת שבילי אופניים אל תחנות הרכבת ולפתרונות אחסנה יעילים לאופניים.

4. מטרו -תוואי המנהרה ומיקום התחנות

נכון להיום, ההליך הסטטוטורי של תכנית המטרו נמצא בשלב שלאחר שמיעת ההתנגדויות לתכנית וטרם קבלת החלטה לאישור התכנית. ההערכה היא שעד סוף השנה התכנית תאושר, וכמו כן יאושר חוק המטרו, שיצמצם משמעותית את היכולת של הרשויות המקומיות להשפיע על הפרויקט.

במצב זה עיריית רעננה, כמו גם כל שאר העיריות בהן עובר הפרויקט, תקבל את תוואי המנהרה ומיקום התחנות כעובדה מוגמרת. החברה המנהלת את הפרויקט תפעל מול העירייה ברמה של תיאום בלבד.

אנו מתחייבים לפעול בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם ממשלתי, מוסד תכנון וגוף תשתית כדי למקסם את התועלות של פרויקט המטרו למען תושבי רעננה ולייצג את הצרכים של התושבים מול מקבלי ההחלטות. אנו מאמינים שבדרך של שיתוף פעולה נצליח להביא הישגים חשובים לרווחת התושבים, הן בעת התכנון המפורט של הפרויקט הן בעת הביצוע. במסגרת התכנון המפורט יתקיים בשנים הקרובות הליך ארוך ומורכב של תכנון התחנות עצמן והחיבור שלהן לעיר כמו גם תכנון של כל המרחב סביב איזור התחנות. בעזרת שיתוף גורמי המקצוע בעירייה נדאג ונוודא שהתכניות נערכות באופן הנכון והמתאים ביותר לתושבי העיר רעננה. בזמן הביצוע נדרוש הקפדה על מזעור מטרדים בעת הבניה, ניקיון אתרי הבניה וההתארגנות, פינוי פסולת בניין ועוד.

עירוניות עדכנית וקיימות

בשנים האחרונות רעננה הפכה מעיר מטופחת לעיר מוזנחת: גנים ציבוריים וגני שעשועים מלוכלכים, הזנחה של הצמחייה באזורים רבים בעיר והיעדר תשומת לב לנושא הקיימות והמיחזור.

אנו מתחייבים לשפר את איכות החיים בעיר בכך שנקפיד על טיפוח העיר הכולל:

  • ניקיון רחובות ושטחים ציבוריים

  • נטיעת עצים מצלים, לרווחת התושבים

  • טיפוח הצמחייה ברחבי העיר

  • התקנת פחי מיחזור במקומות בילוי מרכזיים בעיר כמו: רח' אחוזה, פארק רעננה, אזור מתחם החנויות ותחנות האוטובוסים ליד הפארק ועוד.

 

הכנת תכנית מתאר עירונית חדשה 

יצירת רחובות שוקקים ובטוחים ועירוב שימושים – נדאג לכך שהרשות העירונית תפעל לחיזוק ולעידוד המסחר ברחובות המיועדים לכך ובמרכזים המסחריים השכונתיים. וכן, הפנייה של מבני ציבור ומוסדות אל הרחובות ועוד, על מנת לתעדף מרחב ציבורי הומה ומזמין.

עידוד הליכה ברגל –וצמצום השימוש ברכב באמצעות השלמת רשת רחובות, שבילים ושטחים פתוחים המאפשרים תנועת הולכי רגל נעימה בכל שעות היממה, במקביל נעודד גישה נוחה לתחבורה ציבורית, מוסדות ציבור, רחובות מסחריים ועוד. הרשת תכלול מדרכות נגישות מוצלות, מוארות, משולבות מקומות למפגש ולשהייה.

חיזוק היער העירוני לרחובות וגנים מוצלים - קידום תכנית עירונית להצללת המרחב הציבורי ויישומה. הרשות תקדם תכנון, ביצוע, ניהול ותחזוקה, בצורה איכותית, אשר תכלול נטיעות ברחובות, בשטחים הפתוחים, בכיכרות עירוניות ובאופן שתומך בהליכה וצעידה ברגל.

פיתוח מרחב ציבורי איכותי, מעוצב באופן  עדכני למגוון משתמשים - חשיבה מחדש על פיתוח הרחובות ומערך השטחים הפתוחים העירוניים בעיצוב עדכני, הנותן מענה לכלל המשתמשים. בחינת מצאי הגנים, פארקים, צירים ירוקים, רחבות, כיכרות, צירי ניקוז, שטחי טבע עירוני ועוד למיקסום השימוש במרחבים אלה באופן מיטבי לשימוש תושבי העיר. ושימוש מחדש של מבני ציבור שישרת את הקהילה באופן מיטבי.

שימור ושיקום משאבי טבע עירוני - יישום של ההמלצות של סקר הטבע העירוני העירוני, אשר כולל שימור של משאבי טבע קיימים, שיקום של משאבי טבע. פיתוח פרויקטים חדשים יהיה תוך מזעור הפגיעה במגוון הביולוגי ובאיזון האקולוגי הקיימים באזור, יעניק הגנה לערכי הטבע והנוף בשטח ויתרום לשיקום ערכי הטבע שנפגעו בעבר. 

טיוב גינון וצמחיה ושימוש מופחת במים שפירים להשקיה - בחינה מחדש של הצמחייה בעיר, על מנת לפתח נוף צמחי חסון, המותאם לתנאים המקומיים ולמערכות האקולוגיות. שימוש בשיטות גינון והשקיה חסכוניות במים שפירים.

ניהול מי נגר - תכנית ניהול מי נגר עירונית תציע מענה לניהול הנגר העירוני ותמנע הצפות, כולל  תכנון שלבים ליישום התכנית. כל פרויקט ציבורי ופרטי ינהל את מי הנגר שלו באתר, כולל העשרת מי התהום וניהול הנגר באמצעות גגות ירוקים, בריכות חורף ועוד. 

תמיכה עירונית בקיימות פרטית - נקדם תכנית המעודדת התקנת פאנלים סולאריים לייצור חשמל, על ידי שינוי מתאים בתב"ע ומתן תמריצים לבעלי בתים.

הנגשה לנכים - נקדם תכנית להנגשה לנכים במרחבים העירוניים כגון מדרכות מותאמות, מעלונים באזורים בהם יש מדרגות ועוד.

bottom of page